کانال کورنیس کانالی است به طول ۶.۴ کیلومتر و عرض ۲۱.۴ متر که خلیج سارونیک در دریای اژه را به خلیج کورنیس در دریای یونان متصل می کند. شروع حفر کانال در سال ۱۸۸۱ بود و در سال ۱۸۹۳ به پایان رسید.

بندرتبن روستای کوچکی از توابع بخش کوشکنار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران؛ بندر کوچکی است در ساحل دریای خلیج فارس است و ۲۰۰ متر از دریا فاصله دارد، و ارتفاعش از سطح آب ۵ متر است.