جزیره هرمز و جزیره قشم از محبوب‌ترین جزایر خلیج فارس هستند که معمولا گزینه اول سفرها به جنوب هستند. اما بد نیست بدانید که در نزدیکی این دو جزیره، یکی از زیباترین جزایر جنوبی ایران قرار دارد که زیبایی شب‌های آن در در بین جزایر جهان زبان‌زد است. جزیره لارک که یکی از جذاب‌ترین جاهای دیدنی جنوب ایران است، همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده است.

زنان ماهیگیر جزیره هنگام،‌ تنها زنان باقی‌مانده جنوب ایران هستند که هنوز صیادی می‌کنند. تعدادشان هم زیاد نیست، شاید ۱۵ نفر ولی مصمم و ثابت قدم ایستاده‌اند و حتی دخترهایشان را هم تعلیم می‌دهند تا سنت ماهیگیری زنان در جزیره هنگام از بین نرود. خود این زنان هم ماهیگیری را از پدران و حتی مادرانشان یاد گرفته‌اند. در این جزیره مردان اصلا کار کردن زنان، حتی تنهایی در دریا را عیب نمی‌دانند.