شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز جهت تکمیل کادر دفتر فنی و مهندسی خود در استان هرمزگان ۳۷ کیلومتری غرب شهر بندرعباس مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ایزوایکو – شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز) از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید.

شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز جهت تکمیل کادر دفتر فنی و مهندسی خود در استان هرمزگان ۳۷ کیلومتری غرب شهر بندرعباس مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ایزوایکو – شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز) از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید.